Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE opticaveszi.ro

SC OPTICA VESZI SRL este operator de Date cu Caracter Personal.
Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședința), e-mail, profesie, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe opticaveszi.ro, va primi comunicări comerciale din partea opticaveszi.ro doar în masura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzatoare.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. opticaveszi.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulașie a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, opticaveszi.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicașii electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe opticaveszi.ro, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea ca aceste date să fie incluse în baza de date a opticaveszi.ro și cu utilizarea si prelucrarea de către opticaveszi.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.
Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita oricând ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul OPTICA VESZI SRL, Arad, B-dul Revoluției 94 (magazin 1), Tel: 0257 281 058 / 0726 323173, sau prin email la

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

În cazul În care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către opticaveszi.ro și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

opticaveszi.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzator pe opticaveszi.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Top